Програма за универсална превенция, насочена към ученици от 5 до 7 клас

Национална програма „Кодово име: Живот“

Описание на програмата

Основни дейности и цели

Програмата е изготвена в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020–2024 г.) и Плана за действие към нея от специалисти в областта на превенция от употребата на психоактивни вещества и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Целева група – ученици от 5 до 7 клас, родители и педагогически специалисти

Дългосрочна цел – предотвратяване на употребата на ПАВ.

Основни задачи:

Изграждане на социални и лични умения.

Промяна на нагласите по отношение на  собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот.

Повишаване на информираността относно причините, видовете и последиците от рисково поведение.

Програма включва обучителен цикъл, който ще се реализира в продължение на три години и включва:

Обучения на педагогически специалисти.

Провеждане на 5 срещи с ученици за всяка учебна година от 5 до 7 клас.

Провеждане на 2 срещи с родители за една учебна година.

Националната програма има за цел предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, чрез постигане на промяна на нагласите по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот, засилване на защитните и намаляване на рисковите фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества.

За поредна учебна година екипът на Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово реализира в ОУ „Неофит Рилски“ национална програма за универсална превенция „Кодово име Живот“. Програмата е насочена към ученици от 5 до 7 клас и има за основна цел предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. […]
Тематични срещи с родители проведоха специалистите от Превантивно-информационния център към Община Габрово. За разговор по проблемите, свързани с рисковото поведение сред  тийнейджърите,  бяха поканени родители на ученици от ПГТ „Пенчо Семов” и от „ОУ „Неофит Рилски”. В двете училища за трета поредна година се реализират национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества сред подрастващите. […]
Програмата се осъществява от Превантивно-информационния център по зависимости на Община Габрово и има за цел предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Използва предимно интерактивни методи и подходи, като занятията са насочени към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. […]
Успешно завърши вторият етап от национална превантивна програма „Кодово име: Живот“ за учениците от 6 клас на ОУ „Неофит Рилски“-Габрово. Програмата цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисковото поведение. В рамките на пет учебни часа, чрез интерактивни методи на […]
Над 30 педагогически специалисти от всички училища в Габровска област участваха в поредица информационно-мотивационни срещи по Националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от 5-7 – „Кодово име Живот“, и от 8-11 клас – „От връстници за връстници“. Организатор на срещите е Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, който тази […]
Успешно приключиха занятията от първата година на Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етап „Кодово име Живот“, която се осъществява от Превантивно-информационния център по зависимости на Община Габрово. В обученията участваха учениците от трите паралелки 5 клас в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово. В рамките на проведените […]
През тази седмица Превантивно-информационният център към Община Габрово проведе първите занятия с учениците от 5 клас в ОУ „Неофит Рилски“ по националната превантивна програма „Кодово име „Живот“. Програмата цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисковото поведение. В свободен и […]
Стартираха дейностите по изпълнение на Национална превантивна програма „Кодово име „Живот“ През тази седмица Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Габрово започнаха пилотното изпълнение на Национална превантивна програма „Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас. Програмата се реализира в ОУ „Неофит Рилски“, а учениците, които през тази […]