Успешно приключи първият пълен цикъл на превантивна програма „Кодово име Живот“

За поредна учебна година екипът на Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово реализира в ОУ „Неофит Рилски“ национална програма за универсална превенция „Кодово име Живот“.


Програмата е насочена към ученици от 5 до 7 клас и има за основна цел предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. В занятията се използват предимно интерактивни методи и подходи, като обучението е насочено към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости.


Учениците от трите паралелки 7 клас са първите, завършили успешно пълния цикъл занятия, след като в продължение на три години работиха усърдно, за да развият умения за вземане на правилно решение, отстояване на позиция и устояване на групов натиск, изграждане на самооценка, подкрепа на близък в трудна ситуация и т.н., дискутираха по важни за тях въпроси, свързани със степента на влияние на средата и стойността на личния избор.


Реализирането на Програмата в ОУ „Неофит Рилски“ продължава с учениците от 5 и 6 клас. До края на учебната година предстои провеждането и на тематични срещи с родителите.