Колкото по-голяма е мечтата,

толкова по-важен е екипът

Габриела Йосифова

Председател на Общинския съвет по наркотични вещества

Пепа Гайдарова – секретар на ОбСНВ

Превантивно – информационен център:

Силвия Петришка

Арттерапевт, трудотерапевт и педагог

Първолета Драгнева

Педагог и специалист по комуникации

Петя Тошкова

Педагог и психолог

Валентин Цонев

Специалист социални дейности и графичен дизайн

Севелина Радева

Психолог и специалист по социални дейности

Светла Иванова

Психолог и консултант по зависимости