Лечение и рехабилитация

Зависимостта е болест, която може да бъде лекувана

За много хора първата стъпка към възстановяване е признаването на личната им борба със зависимостта. Следващата стъпка е намирането на програма за лечение, която може да помогне за възстановяване на цялостното им здраве, благополучие и щастие.

Има различни възможности за лечение, от които човек може да избира. Например, някои хора с тежки форми на пристрастяване влизат в болнично заведение за детоксификация, преди да преминат в дългосрочна терапия. Други могат да изберат да започнат възстановяване в терапевтична общност, комуна, група за взаимопомощ или заведение за психични грижи. Лечението на пристрастяването е възможно и в индивидуална терапия за психо-социално възстановяване.

Програмите за рехабилитация и превенция на рецидив целят поведенческа промяна, така че пациентите да възстановят контрола върху употребата на наркотици или друго зависимо поведение. Етапът на рехабилитация отговаря на нуждите на пациенти, които са преминали детоксификация в извънболнични или болнични условия и са стабилизирани в медицински план, както и на тези, които са зависими, но не изпитват симптоми на абстиненция, които да налагат медицинско лечение.

Възстановяването от зависимостта изисква ефективно лечение, последвано от управление на проблема в течение на времето. Зависимостта към вещества е сериозен проблем, който може да бъде лекуван и управляван. Ефективното лечение на зависимостта включва участниците в терапевтичния процес, задържа ги в лечение за подходящ период от време и им помага да се научат да поддържат въздържание във времето. Възможно е да се наложат няколко епизода на лечение.

Видове програми за психосоциална рехабилитация на зависими

Източник на информацията:

https://ncpha.government.bg

На територията на област Габрово работи Терапевтичен център „Свети Илия“

Терапевтичен център „Св. Илия“ е разкрит от Фондация „Общност в помощ на зависимите“. Центърът предоставя високопрагова програма за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Програмата е резидентна, дългосрочна и прилага световно признат и доказан психосоциален терапевтичен модел за рехабилитация и ресоциализация на зависими.

Възстановяването от пристрастяване не е лесно. Ще са необходими значителна мотивация и самодисциплина, за да се постигне и поддържа дългосрочна трезвеност. Въпреки това, зависимите, потърсили подкрепа за лечение, никога не са сами на това пътуване. По време на рехабилитацията те ще изградят силни взаимоотношения с други хора в процеса на възстановяване, които могат да се свържат чрез личния опит, натрупан през това което преминават. Семейство, приятели и други любими хора на зависимите също са загрижени за тях и подпомагат с каквото могат задоволяването на най-важните потребности на близките си хора през това време.

След лечението се препоръчва да продължи затвърждаването на уроците, научени по време на рехабилитацията, чрез посещаване на групи за подкрепа, терапевтични сесии и други методи за ресоциализация, за които може да получите допълнителна информация в ПИЦ – Габрово.