СТАТИСТИКА

  Подкрепяте ли легализирането на марихуаната?

  15 април 2022, 15:07
  Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха проучване сред учениците между 5 и 12 клас, за да проверят доколко те са запознати с естеството на модерните субстанции, които се употребяват и в каква степен последиците се подценяват. През последната година райският газ придоби огромна популярност, поради липсата на специален контрол […]
  04 април 2022, 12:58
  Основна цел на изследването, проведено по повод международния ден за безопасен интернет от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово, е да провери нагласите на младежите към мобилните устройства, мрежата, нейното безопасно използване и прекараното време онлайн. В анкетното проучване под надслов „Ние и светът на интернет“ се включиха общо 557 […]
  24 февруари 2022, 18:28
  По повод международния ден за безопасен интернет Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха онлайн анкетно проучване под надслов „Ние и светът на интернет“ сред ученици от 5–7 клас в Габрово. Днес технологиите са основна част от нашето ежедневие, но те могат да крият и много рискове за подрастващите. Ето […]
  07 февруари 2022, 18:30
  В началото на 2021 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център проведоха онлайн допитване до всички родители на територията на Област Габрово, които пожелаха да участват. В проучването се включиха общо 523 човека от цялата област. Най-много родители, попълнили анкетата са от град Габрово – 81%. От останалите градове участниците в проучването са: […]
  04 февруари 2022, 18:33
  В периода 01 – 30 юни 2020 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, с подкрепата на Националния център за обществено здраве и анализи, проведоха онлайн анкетното проучване на нагласите към употребата на психоактивни вещества сред младите хора в град Габрово.Изследването бе ориентирано към ученици между 8 – 11 клас. Анкетата включваше 2 […]
  03 февруари 2022, 18:29
  През месеците септември – ноември 2015 г. Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости към Община Габрово проведоха представително анонимно анкетно проучване сред родители на ученици от 7-ми и 11-ти клас на учебните заведения в Габрово.Анкетната форма, която е използвана, е разработена от ОбСНВ и е съгласувана с Националния център по наркомании […]