Резултати от онлайн проучване на нагласите на родители към проблемите, свързани с употребата на наркотици от деца и младежи`2015 г.

През месеците септември – ноември 2015 г. Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център по зависимости към Община Габрово проведоха представително анонимно анкетно проучване сред родители на ученици от 7-ми и 11-ти клас на учебните заведения в Габрово.
Анкетната форма, която е използвана, е разработена от ОбСНВ и е съгласувана с Националния център по наркомании и Националния фокусен център за наркотици и наркомании – София.
Целта на проучването е изследване нагласите на родителите относно употребата на наркотични вещества, както и нуждата им от информация, помощ и подкрепа.
Прочуването е обхванало общо 720 родители, от които 418 са родители на ученици в 7-ми клас, а 302 – на ученици в 11-ти клас.

С резултатите от анкетното проучване може да се запознаете тук.