Консултативна дейност

Консултирането със специалист от екипа на Превантивно – информационен център може да окаже значително влияние върху нагласите Ви по отношение на вредните последствия от злоупотребата с наркотици, алкохол и други формиращи зависимост поведения като тези свързани с хазарт, гейминг, хранителни разстройства и др.

Ако имате въпроси за психоактивните вещества, възможностите за лечение в страната, мотивацията за започване на лечение, как да помогнете на себе си или на ваш близък, как да предпазите децата си или да реализирате превантивна кампания във вашата общност, не се колебайте да се свържете с нас.

Консултациите със специалист от Превантивно – информационен център са напълно безплатни и са насочени към следните целеви групи:

 • Младежи, които имат въпроси по отношение употребата, възможните ефекти и последствия от психоактивните вещества;
 • Лица, които имат колебания относно собственото си здравословно състояние по отношение на употреба, злоупотреба или зависимост;
 • Лица, започнали или преминали някакъв етап на лечение на зависимост, които се нуждаят от помощ за намиране на подкрепа за намаляване на рецидивизма чрез поддържаща терапия, рехабилитация и ресоциализация;
 • Лица, употребяващи или злоупотребяващи с психоактивни вещества или поведения, които нарушават здравословния им, обичаен ритъм на живот;
 • Родители на младежи, които не знаят как да разговарят с децата си по въпроси, свързани с рисковете от употреба на наркотични вещества, или имат колебания относно признаците на употреба, при които има висока степен на вероятност детето им да употребява някакви психоактивни вещества;
 • Членове на семейството, в което има зависим, за да разберат разликата и рисковете от употребата, злоупотребата и зависимостта като заболяване. Какво е да си съзависим и как да помогнете на себе си, за да сте максимално полезни на вашите близки, които имат проблемна употреба;
 • Лица, които имат готовност да започнат лечение. Какво е необходимо за лечението и какво се счита за ефективно лечение;
 • Училищните специалисти, които желаят да формулират правилни послания към семейството и близките на ученици, които са идентифицирали като високо рискови по отношение на злоупотреба с наркотични вещества или зависимост;
 • Специалисти, работещи с младежи с рисково поведение или от уязвими групи, чрез специализирани обучения за най-новите тенденции и изследвания, свързани със пристрастяването и превенцията на зависимостите;
 • Работодатели, които имат затруднения, свързани със злоупотреба с алкохол или други наркотични вещества на служителите си;
 • Организации, заинтересовани от създаване на допълнителни продукти (постери, брошури, джобни ръководства, съобщения в социалните мрежи и други), които да са съобразени с най-съвременните превантивни подходи;
 • Институциите от публичния сектор за създаване и обединяване на обществените политики за борба с наркотиците на местно ниво и съобразяването им с националните приоритети и европейските добри практики в тази област.

В Контакти ще откриете нашия точен адрес, телефонен номер,

електронна поща и профили в социалните мрежи.

Може да ни посетите на място или да се свържете с нас

по удобен за вас начин – всеки работен ден от 8:15 до 17:00 часа.