Превантивни кампании

Нашият опит

Универсални превантивни кампании

реализирани от Превантивно-информационен център към Община Габрово

Начисто в Габрово

Информационна кампания за ролята на доверието, подкрепата и променените обществени нагласи в процеса на ресоциализация на зависими лица

Международен ден за борба с наркотиците и наркотрафика

Кампанията се реализира ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2021 – 2024

Международен ден за безопасен интернет

Кампанията се реализира ежегодно в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2021 – 2024

Кампания в подкрепа на разумното и отговорно шофиране – без алкохол и наркотици

Реализира се от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово повод началото на учебната година

Международен ден на психичното здраве

Реализира се в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024

Информационна кампания „Глътка надежда“

Реализира се от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово повод 8 март 2021г.

Кампании реализирани от Младежки съвет по наркотични вещества

Реализират се с подкрепата на ПИЦ- Габрово – по идея и с активното участие на доброволците от МСНВ

Употребата на наркотици при младежите е явление, което все повече се приема като стереотип, а неупотребата като алтернатива. През последните години равнището на експериментална употреба на наркотици сред младите хора е постоянно високо във всички полове, расови и етнически, социални и географски граници.

Превенцията на употребата става все по-необходима и все по-широко разпространена както в учебните програми, така и в различни медийни платформи. Важно е усилията за първична превенция да са насочени към всички млади хора, както и към възрастните, които влияят върху тях. Това е така нареченият универсален подход.

Кампанията за превенция на употребата на наркотици трябва да се фокусира именно върху първичната превенция, т.е. да е насочена към широки групи от населението.

За да има успех, всяка публична кампания трябва да има ясна цел.

Целта на кампаниите за борба с наркотиците е да популяризират универсалната превенция на злоупотребата с наркотици, което означава предотвратяване на злоупотребата с наркотици преди да започне или възможно най-дълго отлагане на първата употреба.

Кампаниите, които Превантивно – информационен център към Община Габрово реализира периодично, се фокусират върху универсалната първична превенция по три основни причини.

Първо, първичната превенция е насочена към основните причини за рисково поведение сред младите хора, сред които е и употребата на наркотици. Следователно има най-голям потенциал за намаляване на обхвата на проблемното развитие на личността в дългосрочен план.

Второ, с течение на времето успешните кампании за първична превенция ще намалят нуждата от услуги за лечение на зависимости, които са трудно достъпни и критично недостатъчни.

 И трето, универсалната превантивната кампания има по-голям потенциал за утвърждаване и засилване на обществените нагласи към здравословен начин на живот като създава предпоставки за по-активно включване в процеса на превенция на значимите възрастни в обкръжението на децата.