ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБСНВ И ПИЦ

На основание чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества, Общиснки съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости ежегодно докладват дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества и пред Общинския съвет на Община Габрово.

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2023 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2022 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2021 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2020 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2019 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2018 година

Годишен отчет за дейността на ОбСНВ и ПИЦ през 2017 година