Информационни материали

Информация за канабиса

И за останалите наркотици

Електронен бюлетин

Полезна информация от сайта на НЦОЗА


Националният център по обществено здраве и анализи е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите, информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Полезна информация, брошури и контакти на програми за лечение на зависимости

Мини наръчници

Издание на Европейски мониторинг център по проблемите на наркоманиите и наркотиците, част от серията Здравни и социални отговори на употребата на вещества.

За превод на български език изберете от падащото меню в горния десен ъгъл.