Резултати от онлайн проучване сред ученици от 8-12 клас „Ние и светът на интернет“

Основна цел на изследването, проведено по повод международния ден за безопасен интернет от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово, е да провери нагласите на младежите към мобилните устройства, мрежата, нейното безопасно използване и прекараното време онлайн.

В анкетното проучване под надслов „Ние и светът на интернет“ се включиха общо 557 респонденти от 8-12 клас, които анонимно и на добра воля споделиха своите отговори.

За младежите почивка и интернет са по-скоро синоними. През почивните дни учениците отделят много повече време за удоволствие в интернет, отколкото за учене. Доколко смятат, че интернет е фактор, който може да възпрепятства ежедневната им рутина и какво е изобщо отношението им към електронния свят, може да прочетете тук.