Резултати от онлайн проучване сред ученици от 5-7 клас „Ние и светът на интернет“

По повод международния ден за безопасен интернет Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово проведоха онлайн анкетно проучване под надслов „Ние и светът на интернет“ сред ученици от 5–7 клас в Габрово.

Днес технологиите са основна част от нашето ежедневие, но те могат да крият и много рискове за подрастващите. Ето защо основна цел на изследването е да провери нагласите на младежите към мобилните устройства, мрежата, нейното безопасно използване и прекараното време онлайн.

Анкетната карта за 5-7 клас бе попълнена общо от 386 респонденти, които анонимно и на добра воля споделиха своите отговори. Нито един от въпросите няма задължителен характер.
Данните показват, че участниците в проучването имат относително равен дял спрямо своята възраст – 27,3% са от 5 клас, 37,3% са от 6 клас и 35,4% са от 7 клас на всички габровски средни училища. 96% от тях имат свободен достъп до интернет.

Колко време отделят учениците за пребиваване във виртуалния свят, какво е мястото на електронните игри в тяхното ежедневие и как се отразява това на ангажиментите им към училището и семейството, научете тук.