Резултати от онлайн проучване на нагласите към употребата на психоактивни вещества сред младите хора в Габрово`2020 г.

В периода 01 – 30 юни 2020 г. Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център, с подкрепата на Националния център за обществено здраве и анализи, проведоха онлайн анкетното проучване на нагласите към употребата на психоактивни вещества сред младите хора в град Габрово.
Изследването бе ориентирано към ученици между 8 – 11 клас. Анкетата включваше 2 блока с общо 23 въпроса. За респондентите признали, че са опитвали наркотик, бе подготвен и трети блок с още 5 въпроса за тяхната употреба. В края на формуляра, младежите имаха възможност да оставят послание.
Формата е попълнена от 377 младежи от града, от които 170 момичета и 207 момчета. Това се равнява на 20,5% от общия брой на учениците между 8 и 11 клас в град Габрово. Основната цел на проучването е да установи отношението на младите хора към употребата на наркотични вещества, да открие пораждащите я причини и да провери потребността към нейното широко обсъждане.

Подробен анализ на проучването може да прочетете тук.