УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА ПИЛОТНА ГОДИНА ПО ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „КОДОВО ИМЕ ЖИВОТ“

Успешно приключиха занятията от първата година на Национална програма за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества сред ученици от прогимназиален етап „Кодово име Живот“, която се осъществява от Превантивно-информационния център по зависимости на Община Габрово.

В обученията участваха учениците от трите паралелки 5 клас в ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово. В рамките на проведените занятия, чрез ролеви игри, дискусии и работа в малки групи, петокласниците се работиха по теми, свързани с чувства и емоции, самооценка, общуване, лични нагласи, умения за вземане на решения и др.

В последния час учениците бяха силно провокирани от темата за мястото и ролята на „електронния свят“ в тяхното ежедневие. Споделиха лично отношение, дискутираха ползите и негативите, и обобщиха, че електронните устройства са удобство, което ако не се използва разумно и умерено, може да доведе до пристрастяване и да навреди. А на раздяла децата отбелязаха, че  предстоящата лятна ваканция е чудесна възможност да продължат да се учат да живеят балансирано.

Националната програма „Кодово име Живот“ е насочена към ученици от 5 до 7 клас. Нейна основна цел е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Програмата използва предимно интерактивни методи и подходи и е насочена към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости.