Училищни специалисти от Габровска област участваха в обучение по превенция на рисковото поведение

Практическо обучение за прилагане на националните програми за универсална превенция на употребата на психоактивни вещества в гимназиален и прогимназиален етап проведе екипът на ПИЦ-Габрово.

В тренинга участваха училищни специалисти от 11 училища в областта, които от следващата учебна година ще имат възможност да реализират програмите – ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „Д-р Н. Василиади“ и ПГТ „Пенчо Семов“ от Габрово, ПГИ „Рачо Стоянов“-Дряново и СУ „П. Р. Славейков“ – Трявна.

Практическото обучение по прилагане на програма „Кодово име Живот“ за ученици от 5-7 клас и на програма „От връстници за връстници“ за ученици от 8-11 клас е заключителният етап от подготовката на специалистите преди въвеждането на програмите в училищата и беше предшествано от теоретично обучение по теми като „Какво е превенция? Ефективни методи в превенцията“, “Рисково и асертивно поведение, свързано с употребата на наркотични вещества“, Причини, рискове и последици от употребата и злоупотребата на психоактивни вещества“ и др.

Следващата седмица предстои обучение и на училищните специалисти от община Севлиево.