Петокласниците от ОУ „Неофит Рилски“- Габрово преминаха успешно обучение по Национална превантивна програма „Кодово име: Живот“

Програмата се осъществява от Превантивно-информационния център по зависимости на Община Габрово и има за цел предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите. Използва предимно интерактивни методи и подходи, като занятията са насочени към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. В обучението участваха учениците от трите паралелки 5 клас, които докато играят и се забавляват, научиха колко важно е да притежават реалистична самооценка, която ще им помогне да имат самочувствие на пълноценни личности, коментираха силата на емоциите, както и важността на умението да уважаваш и приемаш чувствата на другите в името на пълноценното общуване. С желание работиха по теми, свързани с личните нагласи, с уменията за вземане на решения и за работа в екип, както и по актуалната за тях тема за влиянието на електронния свят върху младите хора. Реализирането на Програмата ще продължи и през следващата учебна година с работа по все така важни за подрастващите теми като справяне с гнева и конфликта, целеполагане, отстояване и др.