ПЪРВИ СРЕЩИ В ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПО ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „КОДОВО ИМЕ „ЖИВОТ“

През тази седмица Превантивно-информационният център към Община Габрово проведе първите занятия с учениците от 5 клас в ОУ „Неофит Рилски“ по националната превантивна програма „Кодово име „Живот“. Програмата цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисковото поведение. В свободен и непринуден разговор петокласниците, заедно с Първолета Драгнева и Станислава Янева – специалисти по превенция на рисковото поведение, коментираха силата на емоциите и усещанията, начините за себеизразяване и важността на умението да уважаваш и приемаш чувствата на другите в името на пълноценното общуване.

Предстоят още интересни и полезни дискусии по теми, свързани с личните нагласи, уменията за вземане на решения, влиянието на електронния свят върху децата и младежите и др.

Националната програма е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.