Спри! Дрога на пътя!

Превантивна програма СПРИ! ДРОГА НА ПЪТЯ!“ е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основна цел на програмата:  Развиване на личната социална и гражданска отговорност сред учениците, като подход за преодоляване на рисковите фактори от злоупотреба с наркотични вещества и шофирането под въздействие на психоактивни вещества.

Специфични цели:

  1. Повишаване знанията на целевата група относно рисковете от употреба и злоупотреба с наркотични вещества, в това число алкохол и психотропни медикаменти.
  2. Повишаване знанията на учениците относно влиянието на различните психоактивни вещества върху когнитивните способности и в частност върху уменията за шофиране;
  3. Повишаване знанията на целевата група за рисковете и възможните последствия от шофиране под въздействието на ПАВ;
  4. Развиване на умения за преценка на рискови ситуации и вземане на решения относно действия, застрашаващи здравето и живота както на отделния човек, така и на лица от приятелския му кръг;

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Ученици от 11 и 12 клас.

МЯСТО И СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ: Програмата се осъществява в рамките на един учебен час, на територията на учебните заведения. Програмата се реализира в партньорство със специалисти от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово.

Ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ се срещнаха със специалисти от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и служители от сектор „Пътна полиция“ в рамките на два учебни часа, по време на които получиха актуална информация за въздействието на психоактивните вещества върху способностите на водачите да управляват МПС, както и за рисковете, които употребата на […]
Ученици от 11 клас имаха възможност да разговарят с представител на ОДМВР Габрово, сектор „Пътна полиция“, който сподели от първо лице опита, натрупан в полицията по линия противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, както и за санкциите предвидени в закона за лицата, направили такива нарушения. Специалистите от Превантивно – информационен център към Община Габрово запознаваха […]
Един различен час имаха днес деветокласниците от Националната гимназия по приложни изкуства в Трявна. Младежите се срещнаха с представители на Превантивно-информационния център по зависимости към Община Габрово и на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Габрово, за да дискутират темата за употребата на психоактивни вещества и пътната безопасност. Като млади хора, на които в обозримо бъдеще предстои […]
Поредно занятие по превантивна програма „Спри! Дрога на пътя!“ се проведе в Севлиево. С дванадесетокласниците от СУ „Васил Левски“ дискутираме рисковете, които крие шофирането след употреба на психоактивни вещества, последствията от подобен род безотговорно поведение на водачите, както и санкциите за нарушителите, които предвижда законът за движение по пътищата. Програмата се реализира от Превантивно-информационен център […]
Как влияят психоактивните вещества на способността ни да управляваме автомобил, какви рискове крие шофирането след употреба на наркотици и каква е наказателната отговорност за нарушителите? По тези и други въпроси, свързани с темата за наркотиците и пътната безопасност, разговаряха Севелина Радева от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и гл. инсп. Момчил Григоров от сектор […]
Три програми за превенция на употребата на наркотични вещества, разработени от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Габрово, са одобрени за осъществяване от Националния център по наркомании и Министерство на образованието и науката. Одобрените програми са „ОРБИТА“, „Спри! Дрога на пътя“ и „Здравейко“. Те отговарят на изискванията на Наредба № 6 […]
Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Габрово, съвместно със служители от сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Габрово, стартираха през учебната 2017/2018 г. превантивна програма за повишаване на информираността на учениците в 11-ти и 12-ти клас относно рисковете при употреба на психоактивни вещества. В рамките на часовете на класа […]