ОТКРИТ РАЗГОВОР ЗА НАРКОТИЦИТЕ И ШОФИРАНЕТО

Как влияят психоактивните вещества на способността ни да управляваме автомобил, какви рискове крие шофирането след употреба на наркотици и каква е наказателната отговорност за нарушителите? По тези и други въпроси, свързани с темата за наркотиците и пътната безопасност, разговаряха Севелина Радева от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и гл. инсп. Момчил Григоров от сектор „Пътна полиция“ с дванадесетокласниците от Национална Априловска гимназия.   

В свободен разговор ученици и специалисти дискутираха как се отразяват наркотиците и алкохола върху преценката и възприятията на водачите, анализираха казуси и конкретни житейски ситуации.

Занятията се реализират в рамките на превантивна програма за ученици в 11-ти и 12-ти клас „Спри! Дрога на пътя!“, която се осъществява в училищата в Габровска област. Обученията имат за цел развиване на личната социална и гражданска отговорност на младежите и осъзнаване на вредните последици от злоупотребата с психоактивни вещества и шофирането под тяхно въздействие.