Поредно занятие по превантивна програма „Спри! Дрога на пътя!“ се проведе в ПТГ„Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово.

Ученици от 11 клас имаха възможност да разговарят с представител на ОДМВР Габрово, сектор „Пътна полиция“, който сподели от първо лице опита, натрупан в полицията по линия противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, както и за санкциите предвидени в закона за лицата, направили такива нарушения. Специалистите от Превантивно – информационен център към Община Габрово запознаваха учениците с ефектите и остатъчното влияние върху способността за разумна преценка и безопасно шофиране, които се проявяват след употребата на различните видове психоактивни вещества.

Интересните въпроси и дискусията с младежите в края на часа ни дават надежда, че все повече млади водачи ще сядат зад волана с отговорност към своя и чуждия живот.