Лидерска програма

Лидерската програма е одобрена за реализиране от Национален център по наркомании – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на  изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. ОбСНВ и ПИЦ имат разработена Лидерска програма, имаща за цел мотивирани млади хора да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности.

Основна цел на програмата:

Създаване на обучен и мотивиран екип от младежки лидери – доброволци към МСНВ, които да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности за превенция на наркоманиите в училищна и извънучилищна среда.

Специфични цели:

1. Усвояване на знания за видовете наркотични вещества, тяхното въздействие и последиците от употребата им;

2. Изследване и анализиране на причините за употреба на наркотични вещества от младите хора;

3. Търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на подрастващите;

4. Развиване на личностни и социални умения за живот:

  • Умения за общуване и междуличностни отношения –изграждане на емпатия, подаване и получаване на обратна връзка, вербална и невербална комуникация, утвърждаване, преговори и справяне с конфликти; асертивност, работа в екип;
  • Умения за изграждане на самопознание – идентифициране на силните и слабите страни на личността, позитивно мислене, създаване на имидж и представа за себе си, саморефлексия;
  • Умения за изясняване на ценностните избори – разбиране на различни социални норми и вярвания, връзка между ценности, нагласи и поведение, толерантност, утвърждаване на права и отговорности;
  • Умения за вземане на решения и решаване на проблеми – развиване на критично и творческо мислене, целеполагане, събиране и оценка на информация, откриване на алтернативи, оценка на риска;
  • Умения за справяне и овладяване на стреса – самоконтрол, справяне с тревожността, справяне с трудни ситуации, искане на помощ и подкрепа.

5. Развиване на специфични умения за работа по подхода „връстници обучават връстници“;

6. Развиване на умения за консултиране на връстници;

7. Развиване на умения за планиране и реализиране на доброволчески инициативи;

8. Повишаване на активната гражданска активност по проблем от изключителна важност за цялото ни общество – ограничаване употребата на наркотици сред младите хора в страната.

Лидерската програма се осъществява посредством:

  • Реализиране на алтернативни дейности и конструктивно организиране на свободното време на децата и младежите;
  • Провеждане на базисни и надграждащи обучения за усвояване на знания и развиване на умения за работа по подхода „връстници обучават връстници“;
  • Дейности за популяризиране на Младежкия съвет по наркотични вещества и привличане на нови доброволци към лидерския екип;
  • Организиране на младежки инициативи и реализиране на проекти с активно участие на доброволците от МСНВ;
  • Разработена система за признание на доброволческия труд на младите хора – включване в международни младежки обмени, конференции и семинари, обучения за повишаване на личностни и социални компетенции, награди, издаване на сертификати, благодарствени писма, организиране на празненства.

Лидерската програма създава реално действаща и трайна система за взаимопомощ, подкрепа и комуникация между младите хора и механизъм за ограничаване на негативните явления сред младежите в училищна и извънучилищна среда.

Представителни отбори на девет училища от Габровска и Севлиевска община участваха в проведеното днес здравно-образователно състезание „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“. В надпреварата се включиха петокласници и шестокласници от габровските училища: ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Райчо Каролев“, СУ „Отец Паисий“ […]
Вълнуваща среща между младежи-доброволци от Превантивно – информационните центрове в Габрово и Велико Търново и момичета и момчета, преминали успешно лечение от зависимост в Терапевтичен център „Свети Илия“, лечение на зависимости . Срещата се състоя в преходното жилище на Фондация „Общност в помощ на зависимите“ , където преминава втория етап на възстановяването на зависимите – […]
В рамките на инициативата младежите имаха възможност да научат повече за различните органи в структурата на съдебната система и за техните функции. Представена бе информация за видовете дела, разглеждани от окръжен и от районен съд, както и за основни права и задължения на участниците в съдебните процеси. Отделено бе внимание на начина, по който се […]
Доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества подариха на своите връстници приключенска онлайн игра за телефони през пролетната ваканция. За  реализирането на играта “Game of phones” доброволците работиха много усърдно и създадоха сайт – www.gopgame.ga. От 4 до 7 април всички габровци на възраст между 10 и 30 години имаха възможността да се включат в предизвикателството […]
Младежи и доброволци към Общински съвет по наркотични вещества в Габрово, и представители на Младежкия парламент в израелския град Петах Тиква, се срещнаха онлайн. Двата града са побратимени от 2016 година и оттогава активно си партнират в различни сфери, сред които и младежките обмени. През годините в Габрово на спортен лагер бяха момчетата от баскетболния отбор „Макаби“ Петах […]
Кметът на Община Габрово – Таня Христова се срещна с доброволците на Младежки съвет по наркотични вещества, за да ги поздрави за успешната кампания по повод 1 март. Младите хора изплетоха над 600 мартеници за възрастни габровци, потребители на социалните услуги „Топъл обяд“, „Кризисна социална кухня“ и „Домашен социален патронаж“. Поради усложнената епидемиологична обстановка през изминалата […]
На 14 февруари в парка с мечето, по случай Деня на влюбените, доброволческият екип на Младежки съвет по наркотичните вещества към Община Габрово организира една вълнуваща игра, подходяща за малки и и за големи, изпълнена с много добро настроение и усмивки.
2020 година за доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово започна с надграждащо обучение за влиянието, рисковете и последиците от употребата на психоактивни вещества. Екипът на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център представиха на младежите актуална и достоверна информация за най-често употребяваните наркотични вещества.
Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д“  обедини доброволци на Младежки съвет по наркотични вещества, доброволци от ИМКА – Габрово и участниците в „Летни мотивационни лагери 2019“ в името на една добра кауза. Младежите се изправиха пред поредното предизвикателство с боядисване на съоръженията за игра и облагородяване на детската площадка в с. Прахали. Мисия „Площадка 2“ бе […]
По повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици по инициатива Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Община Габрово доброволците на Младежки съвет по наркотични вещества посетиха Областна дирекция на МВР – Габрово. Полицейски служители от сектор „Пътна полиция“, сектор „Криминална полиция“ и Научно-техническа лаборатория представиха работата на […]
Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества в Габрово влязоха в ролята на обучители на свои съученици от Национална Априловска гимназия в час на класа в деня на влюбените. В края на миналата година Общински съвет по наркотични вещества организира обучение, свързано с борбата срещу трафика на хора, с експерти от Фондация „А21“- глобална неправителствена […]
На 14 февруари ученици от 12 СУ „Отец Паисий“ прекараха своето голямо междучасие заедно с доброволци от МСНВ. С много любов и добро настроение те отбелязаха „Празника на добрите сърца“.
В 3 поредни дни, от 4 до 6 февруари, 15 габровски младежи станаха част от проведения за първи път в България „Тренинг за успешни младежи“ по метода на Томас Гордън. Организатор на обучението беше Общински съвет по наркотични вещества – Габрово и в него се включиха ученици от габровските училища, част от които са и […]