Доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества гостуваха в Окръжен съд – Габрово в Деня на отворени врати

В рамките на инициативата младежите имаха възможност да научат повече за различните органи в структурата на съдебната система и за техните функции. Представена бе информация за видовете дела, разглеждани от окръжен и от районен съд, както и за основни права и задължения на участниците в съдебните процеси. Отделено бе внимание на начина, по който се формират съдебните състави и участието на съдебни заседатели в тях. Разяснени бяха основни етапи от процеса на правораздаване и възможностите за инстанционен контрол по отношение на постановяваните съдебни актове.

Подчертан интерес у младежите предизвикаха въпросите, касаещи различни противоправни прояви и предвидените в закона санкции за тях. Специално внимание бе отделено на делата, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, както и тези, по обвинения за управление на МПС след употреба на наркотици.