Новини
За младежи
За родители
Партньори
Контакти

Новини

Актуални дейности, програми и кампании, реализирани от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово

Към страницата

За младежи

Бъди доброволец! Дарявай любов!

Към страницата

За родители

Откровено и с вяра, че има надежда!

Към страницата

Партньори

Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Към страницата

Контакти

Към страницата

Общински съвет по наркотични вещества

Превантивно – информационен център

Съветът по наркотични вещества реализира на местно ниво националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимите, регламентирани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Общинският съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Извършва методическа подкрепа за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в останалите общини от габровска административна област.

Превантивно – информационен център /ПИЦ/ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции и организации, работещи по проблема „зависимости“, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общински програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависими поведения и насърчаване на здравословен начин на живот.

ОЩЕ

АКТУАЛНО

Последни новини

Филмът „Чистота или смърт“ бе представен предпремиерно по време на XVIII Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се проведе от 12...
Как местната власт, институциите, неправителственият сектор и гражданската общност си подават ръце в името на благородна кауза? Как се създава механизъм, по който да бъдат подпомагани представителите...
Ефективни световни и национални превантивни практики са във фокуса на тазгодишната национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, на която...
ВСИЧКИ