Новини
За младежи
За родители
Партньори
Контакти

Новини

Актуални дейности, програми и кампании, реализирани от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово

Към страницата

За младежи

Бъди доброволец! Дарявай любов!

Към страницата

За родители

Откровено и с вяра, че има надежда!

Към страницата

Партньори

Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Към страницата

Контакти

Към страницата

Общински съвет по наркотични вещества

Превантивно – информационен център

Съветът по наркотични вещества реализира на местно ниво националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимите, регламентирани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Общинският съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Извършва методическа подкрепа за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в останалите общини от габровска административна област.

Превантивно – информационен център /ПИЦ/ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции и организации, работещи по проблема „зависимости“, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общински програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависими поведения и насърчаване на здравословен начин на живот.

ОЩЕ

АКТУАЛНО

Последни новини

Нашите доброволци, Мария и Радослав, взеха участие в Първа национална конференция за младежи – доброволци към Превантивно-информационни центрове по зависимости от страната: „Аз съм млад и...
На 3-ти април стартира Ал-Анон Семейна група „Заедно в сряда“.Сбирките ще бъдат присъствени – всяка сряда от 19.00 часа в Превантивно-информационен център на адрес: гр. Габрово, пл....
Тематичен тренинг по проблемите с насилието между връстници бе организиран от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и Младежки център – Габрово. В инициативата се включиха...
ВСИЧКИ