Новини
За младежи
За родители
Партньори
Контакти

Новини

Актуални дейности, програми и кампании, реализирани от ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово

Към страницата

За младежи

Бъди доброволец! Дарявай любов!

Към страницата

За родители

Откровено и с вяра, че има надежда!

Към страницата

Партньори

Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Към страницата

Контакти

Към страницата

Общински съвет по наркотични вещества

Превантивно – информационен център

Съветът по наркотични вещества реализира на местно ниво националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на зависимите, регламентирани в Националната стратегия за борба с наркотиците.

Общинският съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ разработва, осигурява и координира изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. Извършва методическа подкрепа за развитие на превенцията на употребата на наркотични вещества в останалите общини от габровска административна област.

Превантивно – информационен център /ПИЦ/ отговаря за събиране, съхраняване и анализиране на информация от различни институции и организации, работещи по проблема „зависимости“, която е необходима за изготвянето, изпълнението и координирането на общински програми за превенция, лечение и рехабилитация на зависими поведения и насърчаване на здравословен начин на живот.

ОЩЕ

АКТУАЛНО

Последни новини

Представители на ученическите самоуправления от всички габровски средни училища се включиха в инициативата по повод Световния ден за борба със СПИН на Регионална здравна инспекция – Габрово и...
Инициативата на Превантивно-информационния център по зависимости „Начисто в Габрово“ продължава с гостуването на Мирослав Кръстев в предаването „Часът на Габрово“ по радио Бумеранг. Миро е един млад...
Регионална здравна инспекция – Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово стартират поредица от съвместни дейности за повишаване на здравната култура на...
ВСИЧКИ