Стартира информационна кампания „ЗАЗ“

На 10 октомври светът отбеляза Деня на психичното здраве. Тази година той е под мотото: „Грижа за психичното здраве за всички: да го направим възможно“.

По този повод Превантивно-информационен център към Община Габрово и Фондация „Общност в помощ на зависимите“ организират информационна кампания „ЗАЗ – здравословни алтернативи на зависимостите“. Инициативата е насочена към децата и младежите, за които тревожността, депресията и негативните емоции често се превръщат в причина за употреба на различни психоактивни вещества.

В подготвените информационни материали организаторите посочват някои от най-ефективните и същевременно достъпни алтернативи на рисковото поведение, като споделят лични преживявания, опит и начини за справяне с психичното натоварване и емоционалната нестабилност.

Листовките вече се разпространяват в медицинските центрове и медицинските кабинети на габровските гимназии, предстои те да достигнат и до останалите общини в региона.

Част от инициативите по повод Световния ден на психичното здраве бяха и проведените на 10 октомври в Консултативния център на Фондацията обучителни семинари с родители на тема „Психично здраве и съзависимост“.

Полезна информация по всички въпроси, свързани с последиците от рисковото поведение и с неговите здравословни алтернативи, може да откриете на: Превантивно-информационен център , Фондация „Общност в помощ на зависимите или на място: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3 /служебен вход на зала „Възраждане“/.