Служители на ПИЦ-Габрово гостуваха на ПИЦ-Велико Търново

На 26 септември екип на Превантивно-информационен център-Габрово гостува на своите колеги във Велико Търново по повод предстоящото стартиране на Националната програма за универсална превенция „От връстници за връстници“ в училищата в старопрестолния град.

Проведено бе обучение на младежите-доброволци, приели предизвикателството да участват в реализирането на занятията във великотърновските гимназии. С помощта на специалистите по превенция младите хора се потопиха в духа на Програмата, обогатиха знанията си по теми като „Групова кохезия“, „Личен избор и вземане на решение“, „Отстояване на натиска на групата“ и др., тренираха уменията си за работа в екип.

Младежите работиха с искрено желание и завиден ентусиазъм, като демонстрираха силна мотивация да изпълнят успешно ролята си на обучители през настоящата учебна година.

Вярваме в успеха им!