Програма „Заедно извън час“ – с проява, посветена на Деня на народните будители

Деветнадесет ученици от различни средни габровски училища се включиха в традиционната образователна игра „Луда надпревара“, която се провежда в рамките на програма „Заедно извън час“ на Превантивно-информационен център към Община Габрово.

Основната цел на програмата, която се осъществява в неучебно време, е предлагане на здравословни алтернативи за осмисляне на свободното време на младите хора в Габрово.
На 30 октомври тийнейджърите разшифроваха кодове и тайни послания, решаваха различни задачи, откриваха културни и исторически обекти в града, като имаха възможност да обогатят своите знания по география, литература, история и т.н. Разнообразните предизвикателства изискваха от участниците да проявяват стратегическо мислене и съобразителност, бързина и работа в екип, логическо мислене и креативност.

Домакините на събитието се погрижиха всички включили се участници да получат награди според класирането си, а младежите си тръгнаха удовлетворени от споделеното и пълноценно време, прекарано с връстниците си.

Забавно-образователното състезание „Луда надпревара“ е разработено за ученици от прогимназиален и гимназиален етап на образование и може да бъде организирано за конкретни целеви групи – училищни и извънучилищни клубове по интереси, спортни клубове и т.н. Заявки се приемат на тел 066/809 818 или на osnv@gabrovo.bg.