Поредни срещи с родители на тема „Младите хора и наркотиците“

Две училища в Дряново – ПГИТ „Рачо Стоянов“ и СУ „Максим Райкович“, бяха домакини на поредните тематични срещи с родители, организирани в рамките на съвместната кампания на ОДМВР и Превантивно-информационния център по зависимости-Габрово.

В открит разговор на тема „Младите хора и наркотиците“ служители на Детска педагогическа стая-Дряново и ПИЦ-Габрово запознаха родителите с актуална информация за видовете психоактивни вещества, към които младежите проявават любопитство, за признаците, които подсказват, че е възможно децата да употребяват някакъв вид наркотик, както и за наказателната отговорност, която носят тийнейджърите при прояви, свързани с употреба, притежание и разпространение на наркотични вещества.

Благодарим на ръководствата на учебните заведения за съдействието и предоставената възможност за разговор, и на родителите, без чиято анажираност превантивната работа би била неефективна, а основната цел – формиране у подрастващите на позитивни нагласи към здравословен начин на живот, трудно постижима.