Полезна информация от сайта на Национален център за обществено здрави и анализи – София

Националният център по обществено здраве и анализи е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите, информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Брошура Наргиле цигари алкохол НЦОЗА 2019
Брошура Не на тютюнопушенето НЦОЗА 2019
Брошура Не на цигарите НЦОЗА 2007
Лечебни заведения зависимости НЦОЗА
ПИЦ дейности COVID-19 НЦОЗА
Препоръки Covid19 връщане НЦОЗА
Програми намаляване на вреди наркотици НЦОЗА
Психосоциална рехабилитация НЦОЗА
Ръководство Лечение на непълнолетни ПАВ НЦОЗА