Първа национална конференция за младежи – доброволци към ПИЦ от страната

Нашите доброволци, Мария и Радослав, взеха участие в Първа национална конференция за младежи – доброволци към Превантивно-информационни центрове по зависимости от страната: „Аз съм млад и избирам живота“.
В първия ден от конференцията момичетата и момчетата от различните градове представиха своите добри идеи и практики. А през втория ден имаха възможност да работят в екипи и да създадат иновативни проекти за превенция насочени към различни целеви групи.

В края на двудневната конференция младежите – доброволци приеха и подписаха декларация, в която едно от техните искания е държавните и общински власти да признаят, подпомагат и съдействат за работа на младите хора в дейностите за превенция на разпространението и употребата на наркотични вещества. Да подкрепят създаването на национална мрежа от доброволци, като част от възможните решения за справяне с предизвикателствата пред младите хора и нарастващите рискове от употреба на психоактивни вещества.

Да си доброволец е страхотно, но да имаш кауза като нашата е привилегия!