Отбелязваме Световния ден на розовата фланелка

Тематичен тренинг по проблемите с насилието между връстници бе организиран от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и Младежки център – Габрово. В инициативата се включиха младежи от всички средни училища и гимназии в града, а поводът бе Световният ден на розовата фланелка.

В основата на тренинга бе филмът „Клас“, а чрез допълнителни образователни активности и в свободна дискусия участниците пресъздадоха ситуации, в които имаха възможност да се замислят над собствените си нагласи, ценности и поведение, за начините за изразяване на мнение и гледна точка, за чувството за справедливост, солидарност и отговорност.

Темата за насилието и агресията както „очи в очи“, така и във виртуалното пространство, е актуална, болезнена и трудна за обсъждане. Въпреки тежкия емоционален заряд, който тя носи, участниците в тренинга открито споделяха своите гледни точки и дискутираха конструктивните начини за разрешаване на възникнали междуличностни конфликти.
Благодарим на всички за активното участие!

Снимки: Младежки център – Габрово