„От връстници за връстници“ в ПГТ „Пенчо Семов“ – още една успешна година

Как да предпазим младежите от употреба на психоактивни вещества? Това е труден и дълъг процес, който включва дейности за развиване на уменията на учениците за справяне с рискови ситуации и засилване на техните позитивни нагласи за здравословен начин на живот.

Този превантивен подход е заложен в основата на Национална програма „От връстници за връстници“, която цели предотвратяване или отлагане на употребата на наркотични вещества от младите хора.

През тази учебна година екипът на Превантивно – информационен център по зависимости към Община Габрово реализира програмата за трета поредна година в ПГТ „Пенчо Семов“. Проведоха се над 35 учебни занятия в седем паралелки от 8, 9 и 10 клас. Чрез интерактивни игри, работа в малки групи, обсъждане на казуси и видеа, учениците придобиха знания и развиха умения за справяне в рискови ситуации, свързани с употребата на наркотични вещества. Дискутираха по важни за младите хора теми като приятелството, общуването с връстници и родители, начините за справяне с конфликтите и алтернативите на зависимостта. Научиха повече за своите емоции, как да ги разпознават, приемат и преработват по здравословен начин. Опознаха по-добре съучениците си и самите себе си.

Родителите на учениците от тези класове имаха възможност да участват в тематична родителска среща, по време на която научиха повече за актуалните тенденции на употреба сред младите хора в област Габрово. Споделиха опит и въпроси, които имат в тази сфера. Получиха ценни съвети и препоръки за ефективни стратегии за общуване с тийнейджърите по тези и други трудни въпроси.

Голяма и неоспоримо важна за успеха на Програмата е активната подкрепа на ръководството и педагогическия съветник на училището, както и на класните ръководители, които припознават превантивните дейности като важен елемент от образованието и възпитанието на децата.