Обмяна на опит между Превантивни центрове от страната

На 4 и 5 май 2023 г. екипът на Превантивно-информационен център към Община Габрово бе домакин на обучителен семинар с представители на ПИЦ от градовете Шумен, Стара Загора, Хасково и Сливен. Целта на срещата бе представяне на успешно реализиращи се превантивни програми на ПИЦ – Габрово, одобрени за въвеждане по Наредба 6 от 11.04.2014 г.  – програма „Здравейко“, програма „Заедно извън час“, програма „Спри! Дрога на пътя“. Програмите дават възможност за адаптиране и въвеждане и от други Превантивно-информационни центрове в страната.

По време на срещата бе споделен и опит от работата по националните превантивни програми, по които пилотно работят Превантивните центрове в страната и които предстои да бъдат въведени в повече училища през учебната 2023/2024 г.

Гостите посетиха и Терапевтичен център „Св.Илия“ и се запознаха с дейността на Фондация „Общност в помощ на зависимите“, свързана с лечението и рехабилитацията на зависимости.