НАЦИОНАЛНА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „КОДОВО ИМЕ „ЖИВОТ“

Стартираха дейностите по изпълнение на Национална превантивна програма „Кодово име „Живот“

През тази седмица Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Габрово започнаха пилотното изпълнение на Национална превантивна програма „Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас. Програмата се реализира в ОУ „Неофит Рилски“, а учениците, които през тази учебна година са в 5 клас, ще бъдат част от планираните дейности през следващите три години. Програма „Кодово име „Живот“ цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисковото поведение. По време на часовете специалистите ще дискутират с децата теми, свързани с емоции, самооценка, общуване, електронен свят, лични нагласи и вземане на решения.

Националната програма е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за пилотно прилагане в няколко градове в България, като един от тях е град Габрово.