Иван Дженев: Младите шофьори имат нужда от добро обучение, от информация за последиците и начина, по който алкохолът и наркотиците влияят и от по-строг контрол

Иван Дженев е управител на Учебен център „ДЕСИТА”. Работи като преподавател инструктор от 1981г., приема професията си като мисия. През 1991г. създава първата частна автошкола в Габрово и вече 32 години обучава младото поколение в града ни. С него разговаряме в рамките на кампанията „Шофирам начисто“, която подкрепя разумното шофиране без употреба на алкохол и наркотици.

Кои са най-важните умения, които трябва да притежават водачите на МПС, когато говорим за безопасно управление?

Пътната безопасност и отговорното шофиране се определят от множество променливи и техните резултати се отнасят не само до живота и здравето на отделни хора, а на цялото общество. Въпросът за пътната безопасност включва и темата за културата на водачите на пътя. Без съмнение, важността, отдавана на пътната безопасност, включва спазване на правилата и законите, но тя е и израз на образованието, на гражданското чувство на хората и се отнася до стойности, които движат обществения живот и концепцията за индивидуална и колективна отговорност.
От тази гледна точка младежите имат основна роля в изграждането на нова култура на пътна безопасност и отговорността за поведението на шофиране.
Безопасното управление е един от най-наболелите въпроси към днешна дата. Свидетели сме на редица ужасни пътни инциденти и е изключително важно да наблегнем на тази тема.
Основните умения се придобиват по време на курса за придобиване на свидетелство за управление на МПС. Затова смятам, че е изключително важно къде ще бъде извършено обучението. Бих посъветвал при избора водещо да е качеството на обучението, а не ценат

Ставаме свидетели на много случаи, в които шофьори си позволяват да управляват след употреба на алкохол или наркотици. Какво може да промени тази тенденция според вас?

Нарастващата тенденция сред водачите на моторни превозни средства (МПС) да си позволяват шофиране в нетрезво състояние е притеснителна. Шофирането под въздействие на алкохол и/или наркотици е опасно, както за живота и здравето на шофиращия, така и на околните. Твърде често пренебрегваме тези опасности и смятаме, че едно – две питиета или една цигара марихуана не са проблем. Още по – честа, макар и нелогична, мотивацията да не шофираме в нетрезво състояние е свързана със страха от отнемане на книжата или от влизане в затвора. При наличието на подобна масова логика, според която се страхуваме повече за свободата си, но не и за живота си, изглежда българският законодател е подходил правилно, криминализирайки шофирането в нетрезво състояние.
Смятам, че тази тенденция може да се промени с по-строги наказания, по-високи глоби и по-голям контрол на пътя.

През изминалата учебна година участвахте в поредица срещи с ученици, като разговаряхте с тях за безопасното шофиране и отговорността на пътя, за влиянието на алкохола и наркотиците върху възможностите за реакция на водача, за ефекта от сблъсък с различна скорост и т.н. Защо според вас е важно да се говори на тази тема?

Тази година, съвместно с НЧ „Просвета-1951г.-кв. Златари” по проект „Отговорни към живота на пътя”, финансиран по програма „Ти и LIDL за по-добър живот” имахме възможността да посетим 6 училища в града, за да покажем със симулатор какво е влиянието на алкохола в различни ситуации. Срещнахме се с над 750 деца, които с помощта на т. нар. „алкохолни очила” осъзнаха, че преценката под въздействието на алкохол е напълно различна. Мисля, че постигнахме добри резултати и децата разбраха, че трябва бъдат отговорни към себе си и към останалите участници в движението.

От какво още имат нужда според вас младите кандидат-водачи, за да бъдат отговорни на пътя?

Според мен обучението започва още в начална детска възраст. Родителите са тези, които трябва да възпитават децата да бъдат отговорни към собствения си живот, както и към живота на другите.      За един млад шофьор много важно нещо е самосъзнанието. Винаги и по всяко време трябва да се съобразяваш с пътната настилка, с метеорологичните условия, с колата, която управляваш, с уменията, които реално притежаваш.  Младите кандидат-шофьори имат нужда от добро обучение, от информация  и по-строг контрол.

Вашето пожелание към младите шофьори?

Пожелавам на всички шофьори, не само на младите, да управляват безпроблемно и безаварийно, да имат хубави пътища и да бъдат отговорни на пътя. Нека бъдат здравомислещи и много разумни!