Среща с родители на тема „Младите хора и психоактивните вещества“

Тематична среща-разговор с родители на гимназисти в Габрово организираха ЖБД „Майчина грижа“, Превантивно-информационен център по зависимости и фондация „Общност в помощ на зависимите“.


Акцент по време на срещата бе поставен върху новите вещества, към които посягат младежите, ролята на родителите в превенцията на употребата на психоактивни вещества, възможностите за консултиране, помощ и подкрепа.

Въпреки важността на темата и тревожните тенденции към увеличаване употребата на психоактивни вещества, които се отчитат, поканата предизвика критично нисък интерес от страна на родителите и в залата присъстваха едва неколцина.
На тях организаторите благодарят за проявената активност и споделят, че ще продължат да работят по привличане вниманието на родителите, тъй като ограничаването на рисковите фактори и подпомагането на децата в процеса на тяхното израстване е обща цел, която може да бъде постигната само с общи усилия – на специалисти, педагози и родители.

Организирането на подобни тематични срещи ще продължи и в бъдеще – за да бъдат запознати родителите с актуална и достоверна информация по темата, както и с ефективните начини за превенция, чрез които могат да бъдат полезни на децата си.