Среща-разговор с д-р Иван Добринов по повод Световния ден на психичното здраве

„Психични разстройства и употреба на психоактивни вещества“ бе темата на проведените  в Габрово семинар за специалисти, работещи с деца и младежи, и обучение на потребители на услуги за психосоциална рехабилитация от резидентен и нерезидентен тип в Терапевтичен център „Свети Илия“. Организатор на събитията бе Превантивно-информационният център по зависимости към Община Габрово, а поводът – Световният ден на психичното здраве.

Гост-лектор бе д-р Иван Добринов – психиатър, началник на отделение в Държавната психиатрична болница – град Раднево, консултант към Сдружение „Майки срещу дрогата“ – Пловдив и член на Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация „Избор“ – Стара Загора, водещ специалист в сферата на лечението на пациенти с тежка зависимост към алкохол и наркотици.  

В обучението, проведено в терапевтичен център „Св. Илия“ се включиха 30 младежи – потребители на услугите за психосоциална рехабилитация от резидентен и нерезидентен тип.

В семинара за специалисти, работещи с деца и младежи участваха над 50 медицински специалисти, педагози, психолози и педагогически съветници, социални работници, инспектори от Детска педагогическа стая, членове на МКБППМН и ОбСНВ, и други.

Д-р Добринов сподели своя личен опит от работата си със зависими, предостави данни за тревожната тенденция сред младите хора за употреба на дизайнерски наркотици, които нанасят изключително тежка вреда върху мозъка и централната нервна система, и акцентира върху необходимостта от бърза и адекватна реакция от страна на всички, които работят с подрастващите при установяване на първи симптоми на психични проблеми.

Отчетена бе огромната нужда от специализирани програми за лечение на психични заболявания на деца вследствие употреба на психоактивни вещества, както и от механизъм за подпомагане на техните семейства. В този контекст бяха представени някои добри практики в страни от Европейския съюз, в които функционират мобилни здравни приложения с информация за достъп до лечебни услуги, подпомагане на интервенцията и процеса на възстановяване на зависимите.

Полезността на представените от д-р Добринов данни и необходимостта от системен обмен на специализирана информация по проблемите на психичното здраве и употребата на психоактивни субстанции сред младите хора доведоха до изразеното в края на срещите желание от страна на присъствалите за участие и в бъдещи подобни събития.

Предстои организирането на тематични беседи и в останалите общини на Габровска област.