СПОРТЪТ КАТО ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ

Представители на габровски спортни клубове участваха в семинар на тема „Спортът като превенция на рисковото поведение при подрастващите“. Организатори на обучението са Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово, а поводът – предстоящият 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика.

На срещата бе представена информация по актуални проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества, дискутирани бяха промените, които настъпват у младежите в периода на юношеството, както и необходимостта от разбиране, емпатия, търпение и здравословна дистанция, за да бъде пълноценна работата с тийнейджърите в процеса на тяхното израстване.

Акцент в обучението бе темата за утвърждаване на треньорите като авторитет, от който се нуждае всеки един младеж, и за методите, чрез които може да бъде повишена ролята на треньорите като фактор за превенция на рисковото поведение сред младите хора.

Гост-лектор на семинара бе Калин Петков – клиничен психолог, психотерапевт, арт терапевт и треньор по бойни спортове, който сподели своя опит в работата с младежи в риск.

В края на срещата участници и организатори се ангажираха да работят активно за създаване на партньорства между спортните клубове и Община Габрово за реализиране на националната и общинска политика в областта на превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества.

Международният ден за борба с наркоманиите и наркотрафика – 26 юни, е отбелязан за първи път през 1987 г., когато с решение на Общото събрание на ООН е определен за ден, в който всички страни-членки изразяват своята активна позиция в подкрепа на зависимите и в превенцията на употребата на психоактивни вещества, и обединяват усилия в името на утвърждаване на здравословния начин на живот. Тази година мотото, под което се организират всички инициативи, е „Споделяйте факти за наркотиците. Спасявайте животи!“.

В Габрово денят ще бъде отбелязан с велопоход „С колело за добро“ в събота, 26 юни на пл. „Възраждане“

Повече за събитието и как да се запишете, можете да видите в линка