Регионална здравна инспекция – Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости стартират съвместни инициативи

Регионална здравна инспекция – Габрово и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово стартират поредица от съвместни дейности за повишаване на здравната култура на подрастващите.

На 21 ноември, с участието на ученици от габровските гимназии, бе проведено обучение за превенция на ХИВ/СПИН. Експерти от РЗИ запознаха участниците с актуална ситуация, свързана с разпространението на ХИВ/СПИН в страната и в света, с начините, по които може да стане заразяването и с правилата за предпазване от вируса. Предоставена бе и информация за възможностите за анонимно и напълно безплатно изследване за ХИВ/СПИН.

На всички младежи бяха предоставени обучителни материали, които могат да представят пред своите съученици в часовете на класа.

Следващите съвместни дейности на двете институции ще бъдат с участието на представители на ученическите самоуправления във всички средни училища в Габрово.