ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“ В ГАБРОВСКИТЕ УЧИЛИЩА

През 2016 година Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово разработиха здравно-образователна програма „Здравейко“ за ученици от 1 до 4 клас, насочена към превенция на рисковото поведение и промоция на здравословния начин на живот.

От втория срок на учебната 2016/2017 г. програмата „Здравейко“ продължава да се прилага в габровските училища, но вече с активната подкрепа на юношите от ФК „Чардафон 1919“ и доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества.

Първите занятия на „Здравейко“ се проведоха в ОУ „Ран Босилек“ и донесоха много положителни емоции на малките ученици.

Програма „Здравейко“ цели повишаване на здравната и физическа култура на децата, популяризиране на спорта и здравословния начин на живот. Чрез спортни и интерактивни игри със забавен и състезателен характер, децата имат възможност за физическа активност и придобиване на знания и умения за природосъобразен начин на живот. Учат се да разпознават и изразяват емоции, да работят в екип, да отстояват собствено мнение и да решават конфликтни ситуации, изграждат доверие и толерантност по между си,

А под ръководството на младежите – доброволци и спортисти, подрастващите имат стимула и добрия пример за ползите от осмисляне на свободното време с полезни и здравословни активности.

Благодарим на младежите от МСНВ и ФК „Чардафон 1919“, които спечелиха сърцата на малките участници.

Спортът и приятелството са посланията, с които „Здравейко“ работи за по-здрави и по-щастливи деца!