Продължават дейностите по национална програма „От връстници за връстници“ в ПГТ „Пенчо Семов“

През изминалия месец деветокласниците от ПГТ „Пенчо Семов“ участваха в национална програма „От връстници за връстници“. Програмата има за цел универсална превенция на употребата на психоактивни вещества от младежи и се реализира с подкрепата на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към Община Габрово.В рамките на пет последователни модула учениците придобиха знания и развиха умения за справяне с рискови ситуации, свързани с употребата на наркотични вещества, повдигнати и обсъдени бяха важни за младите хора теми като приятелството, общуването с връстници и родители, начините за справяне с конфликтите и алтернативите на зависимостта. С помощта на атрактивните видео клипове на Фондация „От другата страна“ учениците имаха възможност да погледнат от различен ъгъл на сложни житейски ситуации. Откритият разговор и диалог по въпросите, които ги вълнуват, повиши интереса на децата към здравословния начин на живот и им помогна да открият нови възможности за преодоляване на ежедневните трудности. В рамките на превантивна програма „От връстници за връстници“ през тази учебна година се проведоха и информационна среща с родители, както и специализирани обучения на учители, което е предпоставка за ефективност и възможност за обхващане на всички заинтересовани страни в процеса на превенция на употребата на психоактивни вещества от младите хора.Дейностите по програмата продължават, като целта е да бъдат обхванати всички ученици от 8 до 11 клас в ПГТ „Пенчо Семов“, след което ще бъде извършена и оценка на ефективността на постигнатите резултати.