Повече от 160 деца участваха в „Здравейко`2024“

Превантивна програма „Здравейко“ отново бе част от летните занимания за ученици от начална образователна степен в Габрово. Тя включва дейности, обособени в три модула – „Здравословно хранене и лична хигиена“, „Спорт и двигателна култура“ и „Емоционална интелигентност и социално здраве“.

В поредица увлекателни срещи екипът ни се срещна с повече от 160 деца от 5 габровски училища. С малките възпитаници на НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Отец Паисий“ играхме ролеви и настолни игри, разговаряхме за здравословното хранене, за важността на спортните занимания и за ценността на времето, прекарано с приятели сред природата.

Така, през играта и свободната дискусия, подпомагаме децата да затвърдят и надградят придобити знания и умения, и да формират трайна позитивна нагласа за здравословен начин на живот.

Превантивно-информационен център-Габрово ще се включи и в летните занимания, които Община Габрово организира за ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение. На 11 юли, в 17.00 ч., в градинката с мечето, ще очакваме всички желаещи да участват в специално подготвените от екипа предизвикателства. Входът е свободен.
Ще бъде интересно, ще бъде забавно, ще бъде полезно!

Превантивна програма „Здравейко“ е разработена съгласно изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании. Сред основните цели на Програмата са: превенция на рисковото поведение, формиране на нагласи за здравословен начин на живот, формиране и укрепване на физическото и психическо здраве на децата и хармоничното им развитие като дееспособни и жизнеспособни личности, формиране на здравна култура у децата, и др.