Община Габрово набира предложения за отличията „Доброволец на годината – Габрово`21“

По повод Пети декември – международния ден на доброволеца, Центърът за работа с доброволци към Община Габрово организира церемония по връчване на отличия „Доброволец на годината-Габрово`21“.

Инициативата има за цел да насочи вниманието на обществото към хората, които с безвъзмезден труд участват в общественополезни дейности, в подобряване живота на уязвими и нуждаещи се, и следвайки своя порив да бъдат полезни, да раздават обич и грижа, правят света по-добър.

За да благодарим на всички тях, за да осветлим делата им и те да ни послужат за пример, очакваме Вашите предложения.

Номинирани могат да бъдат личности, неформални, граждански и неправителствени организации и сдружения, осъществили през настоящата година различни доброволчески дейности /доброволчество е всяка дейност извън трудовите и служебни правоотношения в полза на несвързани лица, организации или институции, извършвана по собствен избор и без възнаграждение/.

За връчване на отличията „Доброволец на годината – Габрово`21“ очакваме да получим предложения за вдъхновяващо доброволчество, израз на активна обществена позиция и пример за положително въздействие върху дадена кауза или общност.

Предложенията трябва да бъдат добре мотивирани, като е желателно, при възможност, да бъдат подкрепени от снимки, линкове към публикации в интернет страници и социалните медии, и др.

Електронната форма за номинациите ще бъде отворена до 24.00 ч. на 22 ноември 2021 г.

Официалната церемония по връчване на отличията „Доброволец на годината  – Габрово`21“ ще се състои на 5 декември 2021 г.

Очакваме Вашите предложения – нека заедно благодарим за добрините!

Форми за номиниране:

чрез Google

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegt6VJT9l7FqAh3jmy7lzIOSneUSz-59CMfeZTlRwV9093VQ/viewform

чрез разработеното за Община Габрово, мобилно приложение Komitet.BG

при подаване на „Нова идея“ вече е добавена категорията: Номинация за Доброволец на годината Габрово 2021.

насоки за работа с мобилното приложение можете да намерите тук – https://www.gabrovo.bg/bg/news-article/10364 

видеоклип, който нагледно представя стъпките по подаване на идеи и каузи за Габрово: https://www.youtube.com/watch?v=AdPMKAiiEeM