Обобщение на резултатите от непредставително проучване, проведено чрез въпросници „ONLINE vs OFFLINE”

През първата седмица на месец февруари 2023 г. екипът на Превантивно-информационен център по зависимости към Общински съвет по наркотични вещества, Община Габрово, с подкрепата на ръководството на ПТГ „Д-р Никола Василиади“, проведе проучване на навиците на употреба или  рутинните практики, поради които най-често в ежедневието си младите хора посягат към мобилни устройства (смартфон, таблет, лаптоп).

Проучването е част от тазгодишната превантивна кампания по повод Международния ден за безопасен интернет, която Превантивно – информационен център по зависимости организира ежегодно с различни инициативи и събития, в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024г.). Този ден е знаково събитие в международния онлайн календар и към момента се отблеязва за 19 поредна година в над 170 държави по света. Зад необходимостта от мерки за защита на децата в дигиталното пространство застават държавни органи, неправителствени организации, IT-компании, родители. Анализът на специалистите открива все повече рискове от „пребиваването“ в интернет, а освен кибер престъпленията, различните форми на онлайн зависимост към гейминг, оналйн хазарт, социални мрежи и др., се превръщат в сериозен психосоциален проблем за все повече хора по света. 

Превантивната кампания, която ПИЦ-Габрово и ПТГ „Д-р Никола Василиади“ реализират съвместно през месец февруари 2023 година, е насочена към учениците от 8 и 9 клас и техните родители. Реализират се три последователни етапа, обединени от международното мото на деня: „Заедно за по-добър интернет“:

– Проучване на навиците и най-честите причини за употреба на интернет чрез мобилни устройства и техните здравословни алтернативи;

– Предизвикателство за родители „Ден без интернет“ – привличане на вниманието на родителите към рисковете от прекомерната употреба на мобилни устройства за здравето на техните деца, което екипа на ПИЦ-Габрово отправи като послание към целевата група посредством електронния дневник на училището;

– Провеждане на час на класа с учениците от всички 8 и 9 класове, под формата на тренинг за придобиване на умения за разпознаване на симптомите на интернет зависимост и рисковете във виртуалния свят, както и повишаване на информираността на учениците за начините, по които да се предпазваме от тях.

Във връзка с гореизложеното, въпросниците, които екипът на Превантивно-информационният център към Община Габрово предложи на вниманието на учениците от ПТГ „Д-р Н. Василиади“, имат за основна цел да насочат фокуса на младежите към здравословните алтернативи на заниманията онлайн.

Пълният анализ на резултатите от проведеното непредставително допитване може да прочетете тук: