Нов доброволчески екип за превенция в СУ „Отец Паисий“, Габрово

Представители на ОбСНВ и Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово проведоха обучение на екипа доброволци от Средно училище „Отец Паисий“ – гр. Габрово. Тренингът бе част от Национална програма за превенция употребата на наркотични вещества „От връстници за връстници“, която ще бъде въведена първоначално с осмокласници от учебното заведение. Доброволческият ученически екип има водеща роля в прилагане на програмата – с подкрепата на педагози и на училищния психолог, обучените младежи ще проведат тренинги за превенция на зависимости сред връстниците си от 8 клас.

Благодарим на ръководството на училище „Отец Паисий“ за ангажираността, свързана с превенция на рисковото поведение сред подрастващите. Благодарим на доброволците за активното включване в обучението, за мотивацията им да бъдат в полза и подкрепа на връстниците им и за приятното и ползотворно съвместно преживяване