Над 100 участници се включиха в спортно-терапевтичния лагер „9:0 за хората срещу зависимостите“

От 26 до 28 юни 2022 г. Гарово бе домакин на деветото издание на специализиран спортно-терапевтичен лагер за лица, включени в програми за психосоциална рехабилитация на зависими. В инициативата участваха представители на „Бетел-България“, „Само днес“, „Промяната е живот“, „Трамплин“, „Ренесанс-Интер“, ТЦ „Свети Илия“, както и на „Кетеа-Итака“-гр. Солун, Гърция.

В рамките на събитието бяха проведени турнир по футбол на малки врати, поредица уъркшопи, дискусионни панели и кръгла маса на тема „Ресоциализацията на зависими – предизвикателства, възможности, перспективи“. 

В дискусията за ресоциализацията като важен елемент от цялостното възстановяване на зависимите участваха освен ръководители на терапевтичните общности от България и Гърция, и представители на държавни институции и неправителствени сдружения, сред които НЦОЗА, Държавна психиатрична болница-Суходол, Областна администрация – Габрово, сдружение „Майки срещу дрогата“-Пловдив, РУО-Габрово, Дирекция „Бюро по труда”-Габрово, ОДМВР-Габрово, Общински съвет по наркотични вещества-Габрово, Национално сдружение на общините в Република България, АРЗ „Солидарност“, НЧ Будителите 2017“-Габрово, граждани и журналисти.

Инициативата бе подкрепена от ръководството на Община Габрово, като г-жа Невена Минева – заместник-кмет, лично поздрави всички участници, пожела им здраве и сили по трудния път към чистия и пълноценен живот. Събитието получи подкрепа и от парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, както и от Националното сдружение на общините в Република България.

Участниците в кръглата маса отбелязаха необходимостта от въвеждане на програми за трудова заетост на лица, преминали лечение, от обединение на всички терапевтични общности, от активна работа за подобряване информираността на работодателите по отношение наемането на хора от тази уязвима група, както и от силна ангажираност на държавните институции в осигуряването на съвременни условия за лечение и социална интеграция на лица, страдащи от различни зависимости.

По време на дискусията бе представен опитът на Община Габрово в подпомагане процеса на ресоциализация на хора, преминали лечение в ТЦ „Свети Илия“, като специално внимание бе отделено на силната подкрепа, която местната общност оказва за тяхното плавно социално интегриране.

Изключително атрактивен и емоционален бе проведеният в рамките на инициативата турнир по футбол на малки врати, в който участваха освен отбори на терапевтичните общности, отбори на Община Габрово и на ОДМВР-Габрово. С включването си в спортната надпревара представителите на двете институции подадоха ръка за партньорство и заявиха категорично своята готовност да работят съвместно с центровете за психосоциална рехабилитация за преодоляване на тежката обществена стигма над зависимите.

Спортно-терапевтичният лагер „9 на 0 за хората срещу зависимостите“ бе организиран от Община Габрово, сдружение „Реванш“ и фондация „Общност в помощ на зависимите“, с подкрепата на Български футболен съюз и на ОФК „Янтра Габрово“.