НАД 100 ДЕЦА УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „ЗДРАВЕЙКО“

За поредна година програма „Здравейко“ на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово бе част от проведените през юли летни занимания за деца от първи до четвърти клас. В образователните срещи участваха повече от 100 ученици от НУ„Васил Левски“, ОУ„Ран Босилек“, ОУ „Христо Ботев“, СУ„Отец Паисий“, ОУ„Иван Вазов“, ОУ„Неофит Рилски“ и ОУ„Св. Св. Кирил и Методий“.

Чрез ролеви игри, беседи и други интерактивни методи, специалистите от ОбСНВ/ПИЦ работиха с децата по важните теми за ценностите, за ролите и правилата, които регламентират отношенията с най-близкото им обкръжение (семейство, роднини, приятели и др.), за емоциите, чувствата и поведението и т.н.

Превантивна програма „Здравейко“ е разработена съгласно изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Основните цели на Програмата са: превенция на рисковото поведение, формиране на нагласи за здравословен начин на живот, формиране и укрепване на физическото и психическо здраве на децата и хармоничното им развитие като дееспособни и жизнеспособни личности, формиране на здравна култура у децата, и др.

Програмата включва дейности, обособени в три модула – „Здравословно хранене и лична хигиена“, „Спорт и двигателна култура“ и „Емоционална интелигентност и социално здраве“, като голяма част от занятията се реализират с активното участие на доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово.