МАТиК – Младежко Ателие за Творчество и Креативност

„МАТИК“ – Младежко Ателие за Творчество и Креативност е нова програма за превенция на рисковото поведение, която Превантивно – информационен център по зависимости към Община Габрово стартира през месец ноември. Програмата развива емоционалната интелигентност, личните и социални умения, креативността  и творческите заложби на децата и младежите. Цели откриване и поощряване на положителните качества на децата и младежите, повишаване на увереността и самочувствието им, насочване към позитивни ценности, изграждане на умения за работа в екип.

Програма „МАТИК“ включва дейности в три модула – Арт ателие и Фото ателие, насочено към ученици на възраст 11-13 години и Кино работилница, с участници младежи между 14 и 17 години.

Участниците в различните модули са ученици от всички габровските учебни заведения. Предвидени са ежеседмични срещи, в които те ще получат определени знания, ще развият социални умения и компетенции, ще придобият  лидерски опит и лидерски качества.

Занятията започнаха през месец ноември с информационно – опознавателни срещи,  а през декември стартира Коледна работилница, в която децата успяха да предадат своето коледно вдъхновение чрез изделията, които изработиха за семействата и класовете си, както  и за традиционните  училищните базари.