ИНСТИТУЦИИТЕ В РЕГИОНА ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯ В БОРБАТА С УПОТРЕБАТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАРКОТИЦИ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ

Съвместен план за работа по превенция на употребата и разпространението на наркотици сред учениците изготвиха представители на Регионално управление на образованието, Окръжна прокуратура, Окръжен съд, ОДМВР, и Превантивно-информационен център по зависимости и ЦПЛР „Кариерно ориентиране“ към Община Габрово. Предвидените дейности са в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2020-2024 г. и обединяват усилията на всички институции, ангажирани с проблемите, свързани с  употребата и разпространението на психоактивни вещества сред подрастващите.

Сред основните акценти в съвместния план за сътрудничество са въвеждането на две национални програми за универсална превенция във всички учебни заведения на територията на област Габрово – съответно в прогимназиален и гимназиален курс, реализирането на обучителни тренинги с ученици от 11 и 12 клас за последствията от шофирането след употреба на психоактивни вещества, провеждане на информационни срещи с ученици за запознаване с наказателната отговорност при производство, притежание, употреба и разпространение на наркотични вещества и др.

Съгласно насоките на Стратегията и в търсене на максимална ефективност при осъществяването на различните превантивни програми и инициативи,  вниманието на специалистите ще бъде насочено не само към учениците, а и към техните учители, педагогически съветници и родители, за които също ще бъдат организирани специализирани информационно-дискусионни срещи, тренинги и тематични обучения.

Първите занятия от националните програми за универсална превенция на употребата на наркотични вещества сред учениците вече се провеждат пилотно в две габровски училища – ОУ „Неофит Рилски“ и ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово.