инсп. Стефан Халкин – ГДБОП, гр. Габрово: Киберпрестъпленията, които регистрираме в Габрово, не са по-различни от тези в страната. И тук отчитаме тревожна тенденция на намаляване на възрастта на пострадалите деца.

  1. Каква е ситуацията в Габрово по отношение на киберпрестъпленията, свързани с деца и младежи?

Киберпрестъпленията, които регистрираме в Габрово, не са по-различни от тези в страната. И тук отчитаме тревожна тенденция към увеличаване на броя извършени престъпления, както и на намаляване на възрастта на пострадалите деца. Наблюдаваме и спад на възрастта на лицата, извършващи киберпрестъпления, като имаме случай на малолетен извършител. Почти всички видове престъпления вече се извършват и през интернет, но като изключим имуществените, голяма част от сериозните случаи, които разследваме, са свързани с детска сексуална експлоатация. Мнго хора погрешно смятат, че този вид престъпления се случват някъде далеч и те не могат да пострадат. При последния ни случай жертва на сексуален тормоз беше дете от Габрово, на възраст 9 години, като насилникът се е свързал с него чрез приложението „Viber“. Детето е добър ученик, с интелигентни и възпитани родители, с нищо по-различно от съучениците си. Надявам се то да се възстанови от травмата, защото всички знаем, че първите сексуални изживявания са от изключителна важност за формиране на личността.

Моите лични убеждения няма да се харесат на децата, имам предвид най-малките. Мисля, че повече сигурност за тях означава повече ограничения. През годините работа по различни случаи, се убедих, че неукрепналата психика на хлапетата е твърде податлива на манипулации. Най-малките трудно различават кое е правилно или кой им е приятел, което обикновено е съчетано с увереност, че могат да се справят с всичко. От друга страна, поставени под натиск на насилник, лесно се огъват и са готови да изпълнят буквално всичко. А въпреки измененията в поведението им, често родителите разбират за проблема твърде късно. Като казвам най-малките, имам предвид малолетните деца на възраст до 14 години.

Важно е как ще се представят за тях заплахите в интернет, защото те трябва да се чувстват в безопасност навсякъде. Те имат нужда от самостоятелност и от лично пространство, затова в подходяща форма трябва да им се обясни защо трябва да бъдат наблюдавани и проверявани в интернет. Като съвет искам да им кажа да не създават никакво аудио или видео съдържание, от което биха се срамували в бъдеще, и да споделят с родителите си.

Родителите трябва да знаят какви са рисковете за децата им в интернет. Те много лесно могат да се запознаят с темата, например  от сайта www.safenet.bg, където статиите са добре развити, а материалите, които се публикуват – актуални. Родителите трябва да знаят какво прави детето им, докато е на компютъра или с телефона си, както и да им помогнат да изградят умения за общуване и боравене с огромното количество информация. Родителите на най-малките могат да ограничат телефонните обаждания от непознати на устройството на детето – това става с една отметка в настойките на телефонния апарат. Приложения като „Viber“, „Messenger“ и „Facebook“ са много удобни за връзка с родители, роднини и близки, но не случайно при регистрацията им се изисква навършено пълнолетие и това е, защото не може да се ограничи общуването с непознати. На практика съветваме децата да не разговарят с непознати на улицата, а много родители допускат абсолютно непознати, и то анонимно, да общуват с децата им, най-често представяйки се за дете от другия клас. Много родители не знаят за инструменти като приложенията за родителски контрол и как те функцинират. Например платформата „Microsoft Family Safety“, приложима за персонален компютър, изпраща на родителите седмичен отчет, под формата на съобщение, съдържащ информация за използвани приложения и времетраене, както и всички направени през детския профил търсения, посещавани уеб сайтове и екранно време по дни. Самата платформа ограничава съдържанието според вписаната възраст на детето в профила му. Настройката е изключително лесна, като при създаване на профил за детето в Microsoft трябва да се посочи рождената дата и профила на родител и да се следват посочени стъпки. С подобни инструменти лесно се настройват и мобилни устройства.

Притеснителен е фактът, че много учители също не осъзнават някои от рисковете за децата. Например наблюдавам практика учители в начална степен да общуват с учениците си в създадени от тях групи в приложението Viber или в Messenger, което носи риск всеки непознат да общува или изпраща съдържание на ученика.

А учителите, и най-вече класните ръководители, в повечето случаи са авторитети за децата и могат да са полезни като разговарят, например в часа на класа, за опасностите, които крие интернет.

Интервюто е част от е-бюлетин „Реалните опасности във виртуалния свят на децата“, подготвен от ПИЦ-Габрово в рамките на информационна кампания „Заедно за по-добър интернет`2024“.