„Хранителни разстройства в юношеска възраст“ – семинар за психолози, педагогически съветници, педагози и медицински специалисти

Обучение на тема „Хранителни разстройства в юношеска възраст“ бе организирано от Превантивно-информационен център по зависимости към Община Габрово и Център за обществена подкрепа към Сдружение „SOS Детски селища България“. В него се включиха представители на двете услуги, на ЦОП ИМКА, психолози, педагогически съветници, педагози и медицински специалисти от учебни заведения в Габрово.

Целта на семинара бе подготовка за превантивна работа по отношение на хранителните разстройства, повишаване на знанията и уменията за разпознаване на подобни проблеми и усвояване на методи за работа с лица с хранителни разстройства.

Водеща на семинара бе Милена Ташкова – психотерапевт към Психодраматична работилница и част от екипа, разработил и прилагащ програма за превенция и терапия на хранителни разстройства Живот на килограм.

Благодарим на Милена Ташкова за професионализма, за ценните знания и умения и споделения опит от дългогодишната й практика като терапевт.